ท่านที่ต้องการ ขอวีซ่า หรือมองหา บริการวีซ่า เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน เพราะไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการดำเนินการ ขอวีซ่า เข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มคำร้อง และการเตรียมเอกสารในการประกอบคำพิจารณาในการอนุมัติวีซ่าของสถานฑูต ณ ปัจจุบันมีบริษัทฯ ที่ให้ บริการวีซ่า เกิดขึ้นอย่างมากมายทำให้ท่านไม่ต้องกังวลใจอีก

แต่บางบริษัทฯอาจจะทำให้ท่านต้องสูญเสียเงินไปอย่างมากมายด้วยคำหลอกลวงว่า จะทำให้ทุกอย่างการันตีวีซ่าให้ และสุดท้ายแล้วท่านอาจไม่ได้รับวีซ่าและไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ เพื่อเป็นความปลอดภัยไม่ให้ถูกหลอกลวง เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบบริษัทฯนั้นๆให้ดีว่ามีความน่าเชื่อถือ และก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าบริการวีซ่า

พึงนึกไว้เสมอว่าไม่มีบริษัทฯไหนการันตีว่าสถานฑูตจะออกวีซ่าให้ท่านได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเอกสารของท่าน และบริษัทฯต้องมีความชำนาญและประสบการณ์อย่างสูงถึงจะรู้ว่าจะต้องมีเอกสาร อะไรบ้างที่ในการ ขอวีซ่า ทำให้สถานฑูตเชื่อว่าเราไปเที่ยวแล้วจะกลับมาเมืองไทย

เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไว้ใจได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ที่คอย บริการวีซ่า และ รับปรึกษาวีซ่า อย่างมืออาชีพไม่ได้มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์เพียง อย่างเดียว เรามีพนักงานที่มีความจริงใจความเป็นมืออาชีพไว้คอยบริการท่านและดำเนินการ ทุกขั้นตอนจนกว่าท่านจะได้รับวีซ่าจากสถานฑูตและด้วยประสบการณ์ของเราสามารถ ให้ความช่วยเหลือท่านได้ อย่างน้อยท่านจะได้เข้าใจถึงหลักการพิจารณาการอนุมัติวีซ่าของสถานฑูต